Educație

Educație

Credem că educația are un rol esențial în formarea generațiilor de azi și viitoare. Viziunea noastră este aceea că educația trebuie să reprezinte unica preocupare a elevilor din România, astfel încât sa își atingă potențialul maxim.
Statisticile oficiale privind abandonul școlar, analfabetismul funcțional, incluziunea școlară și slaba calitate a actului educațional ne indică faptul că educația din România nu este pregătită să răspundă pe deplin nevoilor elevilor.
Infrastructura precară a școlilor și lipsa tehnologiei moderne sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc. Și astfel, având în vedere lacunele și neajunsurile, actul educațional nu mai poate reprezenta singura preocupare a elevilor români.

Rolul Fundației Bosch România în schimbarea sistemului educațional:

  • Îmbunătățirea actului educațional și calității acestuia prin susținerea unor proiecte de educație formală și non-formală
  • Susţinerea proiectelor dedicate educației copiilor care provin din zone defavorizate
  • Accesul elevilor la educație ancorată în realitatea actuală și adaptată pentru viitor
  • Optimizarea infrastructurii școlare prin renovarea, dotarea și tehnologizarea corespunzătoare a școlilor

Prin programul umbrelă EduCare, Fundația Bosch România susține inițiative durabile din domeniul educației cu accent pe garantarea și îmbunătățirea accesului la educație, dar și pregătirea și dezvoltarea educației pentru viitor.