Misiune

Misiunea noastră este să generăm schimbări sociale pentru viitor.

În cadrul inițiativelor și proiectelor noastre abordăm în mod continuu provocările sociale, unindu-ne forțele cu alți actori relevanți și punând laolată resursele.

Domenii de implicare

Educație

Credem că educația are un rol esențial în formarea generațiilor de azi și viitoare. Viziunea noastră este aceea că educația trebuie să reprezinte unica preocupare a elevilor din România, astfel încât sa își atingă potențialul maxim.
Statisticile oficiale privind abandonul școlar, analfabetismul funcțional, incluziunea școlară și slaba calitate a actului educațional ne indică faptul că educația din România nu este pregătită să răspundă pe deplin nevoilor elevilor.
Infrastructura precară a școlilor și lipsa tehnologiei moderne sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc. Și astfel, având în vedere lacunele și neajunsurile, actul educațional nu mai poate reprezenta singura preocupare a elevilor români.

Rolul Fundației Bosch România în schimbarea sistemului educațional:

 • Îmbunătățirea actului educațional și calității acestuia prin susținerea unor proiecte de educație formală și non-formală
 • Susţinerea proiectelor dedicate educației copiilor care provin din zone defavorizate
 • Accesul elevilor la educație ancorată în realitatea actuală și adaptată pentru viitor
 • Optimizarea infrastructurii școlare prin renovarea, dotarea și tehnologizarea corespunzătoare a școlilor

Prin programul umbrelă EduCare, Fundația Bosch România susține inițiative durabile din domeniul educației cu accent pe garantarea și îmbunătățirea accesului la educație, dar și pregătirea și dezvoltarea educației pentru viitor.

Vezi detalii

Societate

Avem grijă de cei mai vulnerabili dintre noi. Credem într-o societate funcțională, ale cărei grupuri sociale se sprijină între ele și sunt conștiente că au nevoie de ajutor reciproc.
Dorim să generăm schimbări pozitive la nivelul societății și investim în generațiile actuale și viitoare.

Avem la baza formării noastre, că societate, moștenirea și istoria transmise din generație în generație, de aceea ne implicăm activ în păstrarea, conservarea și revitalizarea patrimoniului național.

Focusul nostru în acest domeniu:

 • Îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor, tinerilor, familiilor și vârstnicilor aflați în nevoie sau dificultate
 • Sprijinirea centrelor sociale pentru copii, tineri şi vârstnici pentru a oferi condiții decente de trai
 • Conservarea și revitalizarea patrimoniului național

Prin programul umbrelă EduCare, Fundația Bosch România susține inițiative menite să determine îmbunătățirea calității vieții pentru copiii lipsiți de îngrijirea familiei și care trăiesc în instituții rezidențiale publice sau private.

Vezi detalii

Sănătate

Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din Europa, iar pandemia COVID-19 a inversat unele dintre progresele realizate începând cu anii 2000. Serviciile și sănătatea publică suferă, într-un sistem de sănătate care se bazează în prezent foarte mult pe îngrijirea pacienților prin spitalizare. Lipsa forței de muncă în domeniul sănătății, incapacitatea sistemului de a oferi tratamente moderne și cheltuielile mari pe care le presupun acestea reprezintă bariere cheie în calea accesului la servicii medicale. Fundația Bosch România își propune să sprijine programe dedicate îmbunătățirii stării de sănătate a persoanelor vulnerabile, persoanelor care provin din medii defavorizate și a populației largi.

Ne concentrăm pe:

 • Susținerea programelor de educație pentru sănătate
 • Sprijinirea proiectelor, misiunilor și programelor ce sprijină pacienții cu diverse afecțiuni și a celor cu posibilități financiare reduse

Vezi detalii

Habitat

Condițiile de locuire au un impact esential asupra calității vieții si ne influenteaza toate aspectele vietii. Ne propunem să contribuim la îmbunățirea conditiilor de locuire prin programe dedicate mai ales celor care trăiesc în instituții rezidențiale publice sau private. Investim resurse pentru a transforma aceste insituții în spații sigure și adecvate nevoilor copiilor, tinerilor și vârstnicilor care locuiesc în aceste spații.

Focusul nostru în acest domeniu:

 • Renovarea de centre sociale, azile de bătrâni și alte instituții
 • Susținerea comunităților în caz de dezastre
Vezi detalii

Mediu

Protejarea mediul înconjurător este o preocupare constantă pentru noi. 88% dintre români cred că mediul are un impact direct asupra calității vieții lor și consideră că reducerea poluării este cea mai mare provocare a secolului 21. În conformitate cu studiile OMS, calitatea aerului din România este considerată moderat nesigură, iar raportul Greenpace din 2021 arată că România este a 15 cea mai poluată țară din Europa. Ne dorim să construim, împreună, un climat sănătos și ne dedicăm dezvoltării unui viitor propice unei vieți sănătoase pentru fiecare dintre noi. Grijă pentru mediu înseamnă de fapt grijă pentru generațiile viitoare.

Focusul nostru în acest domeniu de implicare:

 • Susținerea de programe educaționale în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător
 • Înverzim comunităţi împreună: campanii de împădurire, acţiuni de ecologizare şi reciclare
 • Susținerea inițiativelor dedicate protejării faunei și florei sălbatice
Vezi detalii

Situații de urgență

O parte dintre resursele noastre sunt destinate răspunsurilor în situații de urgență. Vom încerca să reacționăm prompt si dând prioritate nevoilor celor afectați de aceste situații și nu nevoii noastre de a ne implica, de a răspunde pe baza emoțiilor puternice. Vom parteneria cu actorii relevanți, care au expertiza necesară de a acționa în aceste situații de urgență pentru a atenua impactul acestora. De asemenea, vom susține intervenții pe termen lung ca răspuns la situațiile de urgență întrucât efectul dezastrelor și crizelor umanitare se va resimți mult timp.

Vezi detalii