Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Actualizări aduse politicii noastre de confidențialitate

Politica de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) este actualizată periodic, iar actualizarile sunt publicate pe site-ul nostru.

2. Aplicabilitate

Această Politică de Confidențialitate explică modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm în orice alt fel datele dvs. cu caracter personal în cadrul desfășurarii activității noastre, atunci când colaborați cu noi indiferent de rolul dvs., când participați la campaniile/proiectele noastre și/sau ale partenerilor noștri sau sunteți beneficiarii acestora.

Această Politică de Confidențialitate vizează și se adresează următoarelor categorii de persoane:

a)       DONATORI, VOLUNTARI ȘI ALȚI PARTENERI AI FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

Această categorie se referă la partenerii FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA care:

susțin în nume propriu în calitate de donatori, voluntari sau jurați activitatea Fundației prin implicarea în campaniile pe care aceasta le desfășoară.

sunt reprezentanții partenerilor contractuali cu care FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA  a avut sau are în continuare o relație contractuală pentru implementarea activității acesteia și a campaniilor pe care le derulează – e.g. reprezentanții și persoanele de contact din partea asociaților și fundațiilor care colaborează cu FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, reprezentanții și persoanele de contact din partea furnizorilor care prestează diverse servicii sau de la care FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a achiziționat diverse bunuri sau servicii.

b)       BENEFICIARI AI CAMPANIILOR DESFĂȘURATE DE FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA:

Această categorie se referă la persoane fizice (adulți și minori) care beneficiază de serviciile și produsele rezultate în urma campaniilor pe care FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA le desfășoară ca parte a activității sale – e.g. beneficiarii proiectelor finanțate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, beneficiarii campaniilor individuale de donații.

c)       BENEFICIARI AI CAMPANIILOR/PROIECTELOR DESFĂȘURATE DE PARTENERII FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA:

Această categorie se referă la persoane fizice (adulți și/sau minori, dupa caz) beneficiari ai campaniilor/proiectelor desfășurate de partenerii FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA finanțate de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA.

d)       CANDIDAȚI ȘI ANGAJAȚI AI FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA:

Această categorie se referă la persoanele fizice care candidează pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA precum și la persoanele fizice cu care FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA are sau a avut o relație individuală de muncă.

Suntem FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA.

În această Politică de Confidențialitate:

„ FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA / noi” înseamnă FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA;

„terț” înseamnă o persoană alta decât dvs., noi sau o entitate care prelucrează date cu caracter personal în numele nostru (persoana imputernicita de operator);

„date personale” sunt datele cu caracter personal astfel cum sunt definite în legislația europeană și națională în materie și sunt informații care vizează o persoană identificata sau ce poate fi identificată direct sau indirect prin aceste date, prin coroborare sau nu cu alte informații. Exemple uzuale de date cu caracter personal prelucrate de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA in timpul operatiunilor zilnice includ nume, adrese, numere de telefon precum și alte detalii de contact ale persoanelor vizate.

Sediul nostru social: Str. Horia Măcelariu 30-34, Sector 1, București

4. Cum ne puteți contacta?

Opinia dvs. este importantă pentru noi – dacă aveți orice întrebări cu privire la Politica noastră de Confidențialitate puteți:

să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@fundatiabosch.ro

să depuneți o cerere scrisă la sediul nostru.

5. Principiile noastre

Ne-am luat angajamentul să vă respectăm viața privată si sa va protejam datele cu caracter personal.

 Tratăm cu seriozitate viața privată, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, incluzand Regulamentul General privind Protectia Datelor (EU) 2016/679.

Scopul nostru este să ne asigurăm că aceste angajamente stau la baza a tot ceea ce facem.

6. Elemente de bază

6.1.       Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm diferă în funcție de relația dvs. cu noi precum și de modul în care interacționați sau ați interacționat cu FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA. Mai jos este prezentată o listă generală a acestor categorii, cu mențiunea că listele aplicabile pentru fiecare categorie de persoane care interacționează cu FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA este detaliată în secțiunile următoare:

Date de identificare, spre exemplu: numele, prenumele, imaginea/ vocea, copia documentului de identitate și semnătura dvs., după caz;

Date de contact, spre exemplu, numărul dvs. de telefon și/sau mobil, adresa dvs. de e-mail sau de domiciliu, după caz;

Date financiare, spre exemplu, venitul dvs., informații cu privire la contul dvs. bancar;

Date privind calificările, spre exemplu, educația, profesia sau ocupația, CV-ul și experiența profesională;

Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare. Pentru detalii vă rugăm accesați politica de cookies la adresa: www.fundatiabosch.ro/politica-de-utilizare-cookieuri

Date de autentificare – parole, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la platformele aplicabile campaniilor derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA;

Date de sănătate – respectiv datele din certificatele medicale ce atestă tipul și gradul dizabilităților dvs. necesare pentru a vă implica și pentru a fi beneficiarul campaniilor desfășurate FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA sau datele necesare pentru angajarea dvs. în cadrul Fundației.

6.2.       De unde obținem datele dvs.?

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal:

Direct de la dvs., respectiv când ne comunicați în mod direct informațiile (ex. prin completarea unui formular) sau prin interacțiunea dvs. cu reprezentanții noștri.

Spre exemplu, vom obține informațiile dvs. cu caracter personal atunci când: (i) vă înscrieți pentru jurizarea unei campanii desfășurate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, (ii) aplicați pentru a beneficia de programele noastre, (iii) aplicați pentru o poziție în cadrul FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA sau (iv) ne contactați prin diverse canale, sau solicitați informații cu privire la campaniile și evenimentele desfășurate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

Atunci când primim datele direct de la dvs. vom considera că acestea sunt reale, corecte, complete și că vă aparțin sau, după caz, aveți dreptul să le utilizați. Vom depune toate eforturile să ne asigurăm că datele sunt reale, corecte și că vă aparțin iar în situația în care vor exista suspiciuni că ne transmiteți date incorecte, incomplete sau că folosiți datele altei persoane fără autorizare, vom lua măsuri pentru remedierea sau încetarea acestei situații. De exemplu, măsurile pot consta în: actualizarea, completarea sau ștergerea datelor, limitarea accesului la datele utilizate nelegal – inclusiv ștergerea conturilor asociate unor date care nu vă aparțin.

De asemenea, vom considera că datele colectate direct de la dvs. sunt actuale atât timp cât nu ați solicitat modificarea lor prin canalele de comunicare menționate la punctul 4 al Politicii de Confidențialitate sau nu ați actualizat personal datele.

Alte surse decât dvs., respectiv date obținute din surse externe.

Sursele externe din care putem obține datele dvs. includ:

Surse publice, spre exemplu, site-uri web sau pagini de socializare, baze de date publice (inclusiv baza de date a Registrului Comerțului, baza de date a Ministerului de Finanțe, Monitorul Oficial, portaluri ale instanțelor de judecată etc.);

Terțe entități private, precum: (i) parteneri ai FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA (asociații și fundații sau alte entități în care sunteți înscriși ca voluntari, la care sunteți angajați sau în raport cu care aveți calitatea de beneficiari direcți ai campaniilor/proiectelor desfășurate de acestea), (ii) furnizorii sau contractanții noștri (inclusiv prestatori de bunuri sau servicii);

Autorități sau instituții publice, spre exemplu, în contextul unor investigații judiciare, solicitări ale instanțelor de judecată (caz în care acestea pot dezvălui anumite informații despre dvs.)

7. Dacă sunteți un donator, voluntar sau alt partener al FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA

Vom prelucra următoarele date cu caracter personal:

Date de Identificare: numele, prenumele, iar în funcție de activitatea pe care o veți desfășura vom putea prelucra și informații privind adresa, copia documentului de identitate și semnătura dvs după caz;

Date de Contact – numărul dvs. de telefon și/sau mobil, și adresa dvs. de e-mail, după caz;

Date colectate de cookie-uri și tehnologii similare aferente platformelor web administrate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA pe care le vizitați.

Pentru detalii vă rugăm accesați politica de cookies la adresa: https://fundatiabosch.ro/politica-de-utilizare-cookieuri/

 Date de Autentificare – parole, sugestii și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la platformele aplicabile campaniilor derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA pe care le veți folosi dvs.;

Imaginea/vocea Dvs. – fotografii, înregistrări video, după caz;

Date privind experiența Dvs. profesională – respectiv datele din CV-ul dvs. sau alte calificări, numai în măsura în care veți desfășura o activitate sprijinită de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA sau pentru aceasta (e.g. veți face parte din Consiliul de Administrație).

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

7.1.       Verificări de eligibilitate

Înainte de implicarea dvs. în proiectul derulat de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA și în funcție de specificul activității care urmează a fi derulată, e posibil să efectuăm anumite verificări pentru a determina dacă sunteți eligibil pentru implicarea dvs. în respectiva activitate, după cum urmează:

în cazul voluntarilor sau partenerilor care vor fi implicați în proiectele derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, va putea fi necesară verificarea CV-ului dvs. pentru a verifica dacă aveți competențele necesare respectivului proiect;

în cazul persoanelor care urmează să fie numite ca membri ai Consiliului de Administrație al Fundației, va putea fi necesară verificarea CV-ului dvs. precum și modalitatea în care sunt îndeplinite celelalte condiții necesare pentru ocuparea acestei funcții.

Temei juridic:

încheierea și executarea contractului cu dvs.;

conformarea cu obligațiile noastre legale;

interesul legitim al FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA de a verifica îndeplinirea criteriilor necesare pentru implicarea dvs. în derularea proiectelor FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA.

7.2.       Implementarea activităților derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA – proiecte, campanii

În funcție de implicarea dvs. în proiectele FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:

în cazul voluntarilor sau partenerilor care vor fi implicați în proiectele derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru permiterea accesului pe platformele online pe care se derulează respectivul proiect dar și pentru derularea și implementarea proiectului. Datele personale prelucrate în acest scop sunt datele de contact, date privind cookie-urile si tehnologiile, datele de autentificare;

în cazul donatorilor implicați în proiectele derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, datele dvs. personale vor fi prelucrate fi pentru permiterea accesului pe platformele în care veți putea efectua donațiile sau după caz, pentru finalizarea donațiilor și pentru comunicarea cu dvs. în legătură cu acestea. Astfel, datele personale prelucrate pentru acest scop sunt datele de contact, datele de contact, date privind cookie-urile si tehnologiile, datele de autentificare;

dacă sunteți persoană de contact sau reprezentant legal al unei persoane juridice partenere FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA, vom prelucra datele dvs. de identificare (de exemplu, nume, prenume, ocupație/ funcție, semnătură) în cazul în care avem nevoie să semnăm un contract cu dvs., iar dvs. acționați în calitate de parte semnatară. De asemenea, vom prelucra datele dvs. de contact (de exemplu, numărul dvs. de telefon și e-mailul) în cazul în care ați fost desemnat să acționați în calitate de persoană de contact a partenerului nostru, în relația cu noi și putem utiliza respectivele date pentru a vă contacta în legătură cu orice probleme legate de relația noastră comercială cu dvs. (e.g. procesarea plăților, derularea contractului etc.).

Pe baza acestor informații, FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA ar putea genera rapoarte de gestiune agregate și statistice care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA poate prelua aceste date personale și le poate anonimiza pentru a putea desfășura o analiză mai aprofundată a activităților derulate.

Temei juridic:

încheierea și executarea contractului cu dvs;

conformarea cu obligațiile noastre legale în calitate de organizație non-guvernamentală;

interesul legitim al FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA de a asigura implementarea în bună ordine a proiectelor în care v-ați implicat;

consimțământul dvs. pentru a vă contacta în legătură cu activitatea FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA și a implicării dvs. în proiectele organizate de noi.

7.3.       Marketing

Comunicări privind evenimentele organizate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

Dorim să utilizăm Datele dvs. de Contact pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele și proiectele derulate de echipa FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA. În acest context, este posibil să vă transmitem buletine informative privind activitatea noastră, evenimentele organizate de noi precum și proiectele pe care urmează să le implementăm.

Vă putem contacta prin:

•      mijloace de comunicare electronică, precum e-mail sau telefon (apeluri cu operatori umani), și/ sau

•      poștă (servicii de corespondență sau curierat).

Temei juridic: ne vom baza pe permisiunea dvs. de a primi astfel de comunicări.

Includerea în materialele de promovare ale activităților și proiectelor derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

În vederea promovării diferitelor evenimente organizate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA și a implementării diverselor proiecte derulate de aceasta, vom putea prelucra imaginea dvs. (foto sau video) și publicarea acesteia fie online fie în materialele de promovare fizice – broșuri, bannere, etc.

Temei juridic: ne vom baza strict pe permisiunea dvs. pentru includerea dvs. în astfel de materiale și acțiuni ale FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA

7.4.       Relația cu autoritățile / Soluționarea disputelor și litigii

Prelucrăm date cu caracter personal în cazul în care acest lucru este rezonabil pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau pentru a proteja interesele partenerilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care poate fi implicată FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, inclusiv orice proceduri desfășurate în fața oricăror instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.

În cadrul acestor proceduri, putem primi sau comunica terților datele dvs. personale (de ex. instanțe, autorități publice, părți la litigiu, avocați) sau poate fi necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne respecta obligația legală de a răspunde solicitărilor legitime venite din partea autorităților. Datele dvs. personale vor fi furnizate doar în cazurile în care considerăm că avem obligația de a proceda astfel, conform legii și în urma unei evaluări temeinice a tuturor cerințelor legale.

Temei juridic:

obligația legală, în cazul în care avem obligația de a dezvălui informații, sau

interesul legitim, pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal către autoritățile publice în orice situație în care dezvăluirea se bazează pe o justificare temeinică și nu există drepturi fundamentale ale persoanelor vizate, care să prevaleze (analiza trebuie realizată de la caz la caz). În plus, în cazul litigiilor sau disputelor ne bazăm pe interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal) în contextul respectivelor proceduri.

7.5.       Conformarea cu cerințele legale și de reglementare specifice

De asemenea, vom prelucra și comunica datele dvs. cu caracter personal oricând este necesar pentru a ne conforma altor cerințe de reglementare (naționale sau ale Uniunii Europene) aplicabile în cazul nostru.

Temei juridic:

conformarea cu obligațiile legale sau

interesul legitim al FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA de a adresa și gestiona în mod cerințele legale relevante aplicabile nouă (oricând respectiva cerință legală nu impune în mod direct prelucrarea de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a datelor cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

8. Dacă sunteți beneficiarul unei campanii derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

8.1.       Verificări de eligibilitate

Înainte de implicarea dvs. în proiectul derulat de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA e posibil să efectuăm anumite verificări pentru a verifica dacă sunteți eligibil pentru a fi beneficiar al campaniilor derulate de noi, după cum urmează:

în cazul proiectelor individuale, vom putea verifica documentele justificative pe care ni le veți pune la dispoziție, inclusiv documente care atestă starea dvs. de sănătate, în baza cărora solicitați sprijinul FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA;

în cazul celorlalte proiecte derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA vom putea prelucra în funcție de specificul acestora și alte date cu caracter personal necesare pentru implicarea dvs. în respectivul proiect – e.g. date privind adresa, veniturile dvs. etc.

Temei juridic:

încheierea și executarea contractului cu dvs;

conformarea cu obligațiile noastre legale;

interesul legitim al FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA de a verifica îndeplinirea criteriilor necesare pentru implicarea dvs. în derularea proiectelor sale.

8.2.       Implementarea activităților derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA – proiecte, campanii

În funcție de rolul dvs. în proiectele FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:

în cazul proiectelor individuale derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom utiliza datele de contact ale dvs. precum și datele financiare în vederea derulării campaniei de strângere de fonduri;

în cazul derulării anumitor campanii / proiecte de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom putea publica o serie de date personale limitate despre dvs. pe platformele on-line, necesare derulării campaniei – e.g. în cadrul Platformei Voluntari vom putea, sub rezerva acordului dvs. / al tutorelui dvs., publica imaginea, numele;

în funcție de specificul campaniei / proiectului derulat de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom putea pune la dispoziția partenerilor noștri datele dvs. personale limitate, necesare pentru implementarea proiectului – e.g. date de identificare, date de contact.

Pe baza acestor informații, FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA ar putea de asemenea genera rapoarte de gestiune agregate și statistice care nu vă identifică în mod individual. De asemenea, FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA prelua aceste date cu caracter personal și le poate anonimiza pentru a putea desfășura o analiză mai aprofundată a activităților derulate.

Temei juridic:

încheierea și executarea contractului cu dvs;

conformarea cu obligațiile noastre legale în calitate de organizație non-guvernamentală;

interesul legitim al FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA de a asigura implementarea în bună ordine a proiectelor în care v-ați implicat;

consimțământul dvs. pentru a vă contacta în legătură cu activitatea FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA și a implicării dvs. în proiectele organizate de noi.

8.3.       Marketing

Comunicări privind evenimentele organizate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

Dorim să utilizăm Datele dvs. de Contact pentru a vă ține la curent cu privire la evenimentele și proiectele derulate de echipa FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA. În acest context, este posibil să vă transmitem buletine informative privind activitatea noastră, evenimentele organizate de noi precum și proiectele pe care urmează să le implementăm.

Vă putem contacta prin:

•      mijloace de comunicare electronică, precum e-mail sau telefon (apeluri cu operatori umani), și/ sau 

•      poștă (servicii de corespondență sau curierat).

Temei juridic: ne vom baza pe permisiunea dvs. de a primi astfel de comunicări.

Includerea în materialele de promovare ale activităților și proiectelor derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

În vederea promovării diferitelor evenimente organizate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA și a implementării diverselor proiecte derulate de aceasta, vom putea prelucra imaginea dvs. (foto sau video) și publicarea acesteia fie online fie în materialele de promovare fizice – broșuri, bannere, etc.

Temei juridic: ne vom baza strict pe permisiunea dvs. pentru includerea dvs. în astfel de materiale și acțiuni ale FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

8.4.       Relația cu autoritățile / Soluționarea disputelor și litigii

Prelucrăm date cu caracter personal în cazul în care acest lucru este rezonabil pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau pentru a proteja interesele partenerilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care poate fi implicată FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, inclusiv orice proceduri desfășurate în fața oricăror instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.

În cadrul acestor proceduri, putem primi sau comunica terților datele dvs. cu caracter personal (de ex. instanțe, autorități publice, părți la litigiu, avocați) sau poate fi necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne respecta obligația legală de a răspunde solicitărilor legitime venite din partea autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi furnizate doar în cazurile în care considerăm că avem obligația de a proceda astfel, conform legii și în urma unei evaluări temeinice a tuturor cerințelor legale.

Temei juridic:

obligația legală, în cazul în care avem obligația de a dezvălui informații, sau

interesul legitim, pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal către autoritățile publice în orice situație în care dezvăluirea se bazează pe o justificare temeinică și nu există drepturi fundamentale ale persoanelor vizate, care să prevaleze (analiza trebuie realizată de la caz la caz). În plus, în cazul litigiilor sau disputelor ne bazăm pe interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal) în contextul respectivelor proceduri.

8.5.       Conformarea cu cerințele legale și de reglementare specifice

De asemenea, vom prelucra și comunica datele dvs. cu caracter personal oricând este necesar pentru a ne conforma altor cerințe de reglementare (naționale sau ale Uniunii Europene) aplicabile în cazul nostru.

Temei juridic:

conformarea cu obligațiile legale sau

interesul legitim al FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA de a adresa și gestiona în mod cerințele legale relevante aplicabile (oricând respectiva cerință legală nu impune în mod direct prelucrarea de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a datelor cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

9. Dacă sunteți beneficiarul campaniilor/proiectelor desfășurate de partenerii FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru:

9.1.       Promovarea activității FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în vederea realizării de comunicări interne și/sau externe, respectiv în mediul offline (diverse prezentări, evenimente de promovare sau comunicări interne), precum și pe diversele medii online, pe website-ul FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA, pe paginile de social media administrate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA sau prin alte mijloace de aducere la cunostinta publicului în scopul promovării activității desfășurate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, inclusiv a proiectelor/campaniilor desfășurate de partenerii noștri și finanțate de către noi.

În contextul finanțării campaniilor/ proiectelor desfășurate de către partenerii FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA și pentru scopul anterior menționat, obținem de la partenerii noștri și prelucrăm următoarele dvs. date cu caracter personal: numele, prenumele, imaginea și/sau vocea, după caz.

Temei juridic:

Consimțământul dvs.

FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA obține consimțământul dvs. prin intermediul partenerilor FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA atunci când în calitatea dvs. de beneficiar direct al campaniilor/proiectelor desfășurate de partenerii noștri alegeți să vă exprimați acordul pentru transmiterea și utilizarea de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a datelor dvs. cu caracter personal pentru scopul menționat mai sus.

Vă puteți retrage oricând consimțământul în scris și fără a fi necesar să oferiți o justificare, prin depunerea/transmiterea unei solicitări scrise în acest sens la următoarele detalii de contact: FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, adresa poștală: Str Horia Măcelariu, nr. 30-34, Sector 1, București, România; adresa de e-mail: Simona Beldiman, contact@fundatiabosch.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere că transmiterea unei cereri de retragere a consimțământului utilizând detaliile de contact menționate mai sus înseamnă doar retragerea consimțământului dvs. acordat FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA prin intermediul partenerilor noștri. Pentru retragerea consimțământului acordat partenerilor FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA, precum și pentru orice alte cereri privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către partenerii FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA vă rugăm să vă adresați direct acestora.

10. Dacă sunteți un candidat/ angajat în cadrul FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

Vom folosi datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

10.1.       Activitatea de recrutare

Dacă aplicați pentru o funcție în cadrul FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom prelucra datele dvs. personale pentru scopurile recrutarii și plasarii dvs la locul de munca, inclusiv în scopul notificării viitoarelor oportunități de muncă, iar in cazul candidaților admiși, în scopurile angajării.

În masura în care ne sunt furnizate, vom prelucra următoarele date cu caracter personal despre dvs.: date de identificare, date de contact, date privind experiența dvs. profesională, date privind informațiile furnizate de dvs. în cadrul procesului de recrutare precum și rezultate procesului de evaluare.

Temei juridic:

            •      prelucrarea este necesară în vederea încheierii contractului cu dvs.

10.2.       Gestionarea forței de muncă și contractului de muncă

În cazul în care sunteți angajat în cadrul FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal după cum urmează:

gestionarea și implementarea relației contractuale cu dvs., inclusiv implementarea unui dosar electronic personal, gestionarea beneficiilor, cheltuielilor dvs. cu deplasările, gestionarea timpului de muncă, menținerea fișelor de prezență, plata salariului dvs. și a altor beneficii corespondente;

colectarea datelor despre calitatea și cantitatea peformanței pentru a realiza activitatea noastră și în același timp pentru a gestiona performanța dvs;

îndeplinirea obligațiilor noastre legale, precum plata taxelor și contribuțiilor, menținerea contactului cu autoritățile competente, depunerea declarațiilor;

Astfel, în vederea implementării operațiunilor descrise mai sus, vom putea prelucra următoarele categorii de date personale: date de contact, date de identificare, informații privind plățile, detalii privind concediile, informații limitate privind starea dvs. de sănătate, calificările, istoricul profesional, detaliile de formare profesională, informații privind securitatea, informații privind prezența dvs. la locul de muncă.

Temei juridic:

încheierea și executarea contractului cu dvs;

conformarea cu obligațiile noastre legale în calitate de angajator;

interesul legitim al FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA de a asigura implementarea în bună ordine a contractelor de muncă precum și a organizării și desfășurării activității sale;

10.3.       Marketing

Includerea în materialele de promovare ale activităților și proiectelor derulate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA

În vederea promovării diferitelor evenimente organizate de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA și a implementării diverselor proiecte derulate de aceasta la care participați în calitate de angajat al FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA vom putea prelucra imaginea dvs. (foto sau video) și publicarea acesteia fie online fie în materialele de promovare fizice – broșuri, bannere, etc.

Temei juridic: ne vom baza strict pe permisiunea dvs. pentru includerea dvs. în astfel de materiale și acțiuni ale FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA

10.4.       Relația cu autoritățile / Soluționarea disputelor și litigii

Prelucrăm date cu caracter personal în cazul în care acest lucru este rezonabil pentru a ne proteja împotriva fraudelor, a ne apăra drepturile sau proprietatea, sau pentru a proteja interesele partenerilor noștri, în contextul unor litigii sau dispute potențiale sau existente în care poate fi implicată FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, inclusiv orice proceduri desfășurate în fața oricăror instanțe sau instituții administrative, penale, arbitrale sau civile.

În cadrul acestor proceduri, putem primi sau comunica terților datele dvs. cu caracter personal (de ex. instanțe, autorități publice, părți la litigiu, avocați) sau poate fi necesar să dezvăluim informațiile dvs. pentru a ne respecta obligația legală de a răspunde solicitărilor legitime venite din partea autorităților. Datele dvs. cu caracter personal vor fi furnizate doar în cazurile în care considerăm că avem obligația de a proceda astfel, conform legii și în urma unei evaluări temeinice a tuturor cerințelor legale.

Temei juridic:

obligația legală, în cazul în care avem obligația de a dezvălui informații, sau

interesul legitim, pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal către autoritățile publice în orice situație în care dezvăluirea se bazează pe o justificare temeinică și nu există drepturi fundamentale ale persoanelor vizate, care să prevaleze (analiza trebuie realizată de la caz la caz). În plus, în cazul litigiilor sau disputelor ne bazăm pe interesul nostru legitim de a soluționa în mod adecvat disputele și litigiile, precum și de a ne apăra drepturile și interesele în cadrul respectivelor proceduri. În funcție de procedurile specifice aplicabile, poate fi necesar, de asemenea, conform legii să dezvăluim terților informații (care conțin și date cu caracter personal) în contextul respectivelor proceduri.

10.5.       Conformarea cu cerințe legale și de reglementare specifice

De asemenea, vom prelucra și comunica datele dvs. cu caracter personal oricând este necesar pentru a ne conforma altor cerințe de reglementare (naționale sau ale Uniunii Europene) aplicabile în cazul nostru.

Temei juridic:

conformarea cu obligațiile legale sau

interesul legitim al FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA de a adresa și gestiona în mod cerințele legale relevante aplicabile (oricând respectiva cerință legală nu impune în mod direct prelucrarea de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a datelor cu caracter personal, dar realizarea obiectivului implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal).

11. Cum și cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal?

Dezvăluim datele dvs. cu caracter personal persoanelor împuternicite de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA să prelucreze date cu caracter personal, respectiv entități pe care le angajăm pentru a presta servicii în numele nostru. Avem contracte scrise în derulare cu persoanele împuternicite de aceasta să prelucreze date cu caracter personal prin care acestea se angajează să nu întreprindă acțiuni în legătură cu datele dvs. cu caracter personal decât pe baza unor instrucțiuni din partea noastră. Persoanele împuternicite se vor angaja să păstreze în siguranță datele dvs. cu caracter personal pe întreaga perioadă indicată de noi.

De asemenea, atunci când suntem obligați sau îndreptățiți, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către terțe entități care acționează în calitate de operatori independenți  (entități care prelucrează datele pentru propriile scopuri) sau, după caz, entități care acționează în calitate de operatori asociați cu noi (caz în care determinăm împreună cu acestea scopurile și/sau mijloacele prelucrării datelor).

Categoriile de destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal (împuterniciți, operatori independenți, operatori asociați – după cum este cazul), includ:

Parteneri sau agenți implicate în livrarea produselor și serviciilor de care avem nevoie pentru derularea activității noastre și implementarea proiectelor în care sunteți implicat;

Societățile contractate de noi pentru evenimentele / inițiativele de marketing necesare pentru promovarea activității FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA;

Autorități publice și de reglementare, organisme guvernamentale instanțele de judecată – dacă este necesar inclusiv dacă legea ne impune acest lucru ori, după caz, o terță entitate sau organizație – în cazurile în care această dezvăluire este necesară pentru respectarea oricăror prevederi legale aplicabile, sau a altor cerințe legale sau de reglementare.

În unele situații avem obligația legală de a dezvălui informațiile dvs. (de exemplu, în baza unui ordin judecătoresc sau la cererea unui organism de reglementare, inclusiv o autoritate de protecție a datelor). De asemenea, putem dezvălui informații cu alte organisme de reglementare pentru îndeplinirea competențelor acestora sau a obiectivelor noastre. În oricare dintre aceste situații, vom verifica faptul că avem un temei juridic pentru dezvăluirea datelor cu caracter personal;

Consultanții terți (de ex. avocați externi, auditori, experți), în cazurile în care îi implicăm în litigii sau dispute relevante pentru noi ori alte activități care necesită experiența profesională a acestora;

Organizațiile terțe implicate în furnizarea serviciilor aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare,astfel cum sunt acestea detaliate în Politica noastră de Utilizare a Cookie-urilor, disponibilă aici: https://fundatiabosch .ro/politica-de-utilizare-cookieuri

12. Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal

FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a implementat politici și reguli privind păstrarea datelor cu caracter personal, care să respecte principiile de retenție a datelor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Termenele de păstrare sunt revizuite în mod periodic.

În general, vom păstra datele dvs. cu caracter personal (1) pentru durata contractului cu noi sau a perioadei de derulare a proiectului în care sunteți implicat, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe); (2) pe durata prevăzută de lege sau stabilită de o autoritate publică, în condițiile legii; (3) în cazul unor dispute sau litigii, până la închiderea acestora, plus o perioadă rezonabilă (în funcție de circumstanțe); (4) până la retragerea consimțământului atunci când prelucrarea are ca temei juridic consimțământul dvs. După expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal for fi distruse, șterse sau anonimizate în mod ireversibil (după cum este cazul).

Dacă doriți să obțineți informații detaliate cu privire la regulile FUNDAȚIEI BOSCH ROMÂNIA privind păstrarea datelor, ne puteți contacta prin canalele de comunicare menționate la punctul 4 al Politicii de Confidențialitate.

13. Transferuri internationale de date

În general, păstrăm datele dvs. cu caracter personal în locația noastră din România.

Este posibil să fie nevoie ca FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA să transfere datele dvs. către prestatori de servicii externi, din țări din Spațiul Economic European (SEE), precum și din afara acestuia. Transferul în afara SEE poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, cele pe care stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri de servicii își au sediul în afara SEE.

Dacă FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA transferă datele dvs. cu caracter personal într-o țară care nu se află în SEE, ne vom asigura că datele dvs. sunt protejate în mod corespunzător. Ca regulă, ne vom asigura că există unu acord juridic corespunzător cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law–topic/dataprotection/data–transfers–outside–eu/model–contracts–transfer–personal–data–third–countries_en). În plus, dacă se consideră că în țara respectivă nu există legi care sunt echivalente standardelor UE în materie de protecție a datelor, FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA va solicita respectivului terț încheierea unui acord juridic care va reflecta aceste standarde. Dacă transferul nu va avea la bază un astfel de acord, ne vom asigura că transferul are întotdeauna la bază un alt mecanism prevăzut de lege pentru asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate în țări din afara SEE, vom atașa acestei Politici de Confidențialitate lista țărilor destinatare. FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA poate actualiza periodic această listă, ori de către ori au loc schimbări în modalitatea de transfer al datelor cu caracter personal.

14. Păstrarea in siguranță a datelor dvs. cu caracter personal

FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA beneficiază de echipe de securitate specializate care revizuiesc și îmbunătățesc, în mod constant, măsurile noastre de protecție a datelor dvs. cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, pierderii accidentale, dezvăluirii sau distrugerii.

Site-ul nostru poate furniza link-uri către site-urile unor terți. FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA nu își asumă răspunderea pentru securitatea și conținutul acestor site-uri ale terților. De aceea, asigurați-vă că ați citit politicile respectivei companii cu privire la confidențialitate și utilizarea cookie-urilor înainte de a utiliza site-ul acesteia sau de a introduce datele dvs. personale pe respectivul site.

15. Drepturile dvs.

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA în legătură cu dvs.. Pentru a face această cerere în calitate de persoană fizică sau terță parte autorizată, vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit sau să transmis unui alt operator de date. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA a datelor dvs. cu caracter personal. Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări comerciale) puteți opta pentru renunțarea la toate comunicările de marketing și vă rugăm sa ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Pentru administrarea Cookie-urilor și o mai bună înțelegere a acestora:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe despre acestea? Consultați Politica de utilizare a cookie-urilor de pe site-ul nostru: https://fundatiabosch.ro/politica-de-utilizare-a-cookieurilor pentru detalii complete în acest sens.

Pentru a obiecta la alte prelucrări realizate în temeiul intereselor noastre legitime: Vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. 

Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea.

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Atunci când prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are ca temei juridic consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării respective până în momentul respectiv. Pentru a vă exercita acest drept vă rugăm sa aveți în vedere informațiile suplimentare prevăzute mai sus la secțiunea 9.1. din prezentul document.

Drepturi în legătură cu procesul decizional automatizat

Aveți dreptul de a nu fi supus procesului decizional automatizat pe care îl utilizăm în activitatea noastră și de a solicita intervenția umană. Pentru a vă exercita drepturile în legătură cu procesul decizional automatizat care ar putea fi utilizat de FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA, vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4.

Dreptul de ștergere

FUNDAȚIA BOSCH ROMÂNIA se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs.. În cazul în care considerați că vă păstrăm datele mai mult decât este necesar, ar fi bine să vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. Deși eventualul contract încheiat cu dvs. a încetat, este posibil să avem în continuare temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (pentru informații suplimentare în legătură cu perioadele de păstrare, vă rugăm să consultați Secțiunea 11 Păstrarea și stocarea datelor dvs. cu caracter personal).

Cum să formulați o reclamație

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu oricare dintre drepturile dvs. sau să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați vă rugăm să contactați folosind datele de contact de la secțiunea 4. Vom face toate eforturile pentru a vă ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro.